Det senaste när det gäller frågan om att bekämpa råttor på gården är att Folkhälsomyndigheten nyligen gjorde om sin skadedjurskurs, som tidigare omfattade 4 dagar på plats i Solna utanför Stockholm och kostade 15 000 kr, till ett kunskapsprov som man kan läsa in på distans.

Provet kan i dagsläget skrivas antingen i Solna eller i Östersund. LRF har dock påtalat för myndigheten att kursen bör finnas på fler ställen i landet och myndigheten undersöker möjligheterna. Provet kostar 5 500 kr inklusive studiematerial. Det ger behörighet för 1 So-preparat, däribland i princip alla råttgifter (inte gaser, som tillhör klass 1 So X). Efter att ha skrivit godkänt på provet behöver man ansöka om tillstånd hos Arbetsmiljöverket för att få använda råttgifter på gården, till exempel i och omkring djurstallar och ekonomibyggnader dit allmänheten inte har tillträde.

De som har behörighet att använda växtskyddsmedel (klass 1 L) kan ansöka direkt om tillstånd hos Arbetsmiljöverket. Det är en viktig möjlighet som finns sedan i mars förra året och som LRF arbetat hårt för att få igenom. En månad efter att Arbetsmiljöverket presenterat sin lösning lämnade emellertid Kemikalieinspektionen sin syn på saken och efter det beviljar Arbetsmiljöverket endast tillstånd för ”de snällaste” råttgifterna (klass 1 So 2). I dag finns tre sådana preparat på marknaden (Racumin Pasta, Rozol Block Pro och Rozol Wheat´Tech Pro).

För den som vill kunna använda fler och andra råttgifter, eller som saknar växtskyddsbehörighet, finns alltså återigen möjlighet att skaffa sig behörighet hos Folkhälsomyndigheten. Den dörren var helt stängd för ett år sedan – då fanns det ingen möjlighet alls för landsbygdsföretagare att få tillstånd för några råttgifter. Folkhälsomyndigheten är fortfarande inte ansvarig myndighet för användning i och runt djurstallar och ekonomibyggnader och därför behövs även tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Så situationen är mycket bättre än för ett år sedan. Ingen dörr är längre stängd för landsbygdsföretagare – för den som vill är det möjligt att skaffa sig behörighet för att själv få använda alla råttgifter i klass 1 So. Dock finns det detaljer som kan bli bättre, som möjligheten att skriva kunskapsprovet på fler ställen i landet. LRF fortsätter därför att arbeta intensivt med frågan och har en tät dialog med berörda myndigheter.

– Jag har pratat med en del medlemmar som väljer att gå behörighetskurs för växtskyddsmedel, klass 1 L, hos länsstyrelsen för att därefter söka tillstånd för råttgifter hos Arbetsmiljöverket. Men om man saknar växtskyddsbehörighet, och heller inte har behov av att kunna använda växtskyddsmedel, är Folkhälsomyndighetens kunskapsprov lämpligare. Då får man möjlighet att använda fler råttgifter och man får med sig en god kunskap om gnagare.

Läs mer:

Johanna Eén
Expert växtskydd LRF riks, johanna.een@lrf.se