Vad är fardagen?

Förr var det vanligt att man bytte arrendeställe ganska ofta på jordbruksarrende. Den 14 mars var ett vedertaget flyttdatum. Fardagen den 14 mars är även ett viktigt datum i jordabalken då flera uppkomna situationer hänvisar till denna datum som flyttdatum.

Det är inte tvingande att starta ett jordbruksarrende den 14 mars men datumet är praktiskt av flera skäl, exempelvis när det gäller tider för syn.

Vad behöver man tänka på vid arrende?

Viktigast av allt är att parterna kommunicerar med varandra i god tid samt att man får till ett bra och tydligt avtal för just detta arrendet. Ett jordbruksarrende skall vara skriftligt. Man behöver känna till jordabalken där vissa regler är tvingande och vissa är dispositiva vilka kan avtalas bort. LRF Konsult har en grupp av 10-15 arrendespecialister över hela landet som kan hjälpa till.

Ett avtal kan bli gammalt och kan behöva skrivas om vilket också är ett bra tillfälle för avstämning mellan jordägare och arrendator i samråd med en arrendespecialist. 

Var vänder man sig om man har frågor kring arrende?

LRF har valt att löpande hantera arrendefrågor i ett tillsatt ”arrenderåd” med representanter från jordägare och arrendatorer. Arrenderådet för diskussioner om aktuella frågor samt tar i samarbete med arrendeexperter fram grundrekommendationer för avtal/mallar.

Som LRF-medlem har man rätt till 30 minuter rådgivning/medlem och år. Då ringer man LRFs Medlemsservice 0771-18 08 11 varpå någon av LRF Konsults arrendespecialister ringer upp.

Kontakter i Västra Sverige arrende/arrendespecialister är Jan Lagerroth, 0511-34 58 45, Emma Anderberg, 0511-34 58 47 och Michelle Alisic, 0521-57 24 18.

LRFs arrenderådvigning >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se