I veckan besökte Anders Wetterin, jakt- och viltansvarig på LRF riks Herrljunga. Anders som är bördig, inte jättelångt, från orten tyckte det gick utmärkt att ta tåget från Stockholm och stiga av ett stenkast från SVs lokaler.

På mötet medverkade ett 15-tal intresserade av att eventullt leda en studiecirkel i tre delar med material framtaget av Studieförbundet Vuxenskolan, SV, och LRF. Man räknar med en träff ute i fält för att se betesskador på tall och gärna med ett referenshägn i närheten.

Anders informerade om LRFs nya Fakta på bordet, nytt material om vilt & skog.

Han konstaterade att nu är även samhällets mål på skador på skogen lika som skogsnäringens. Vidare diskuterades utfodring till vildsvin, utfodringsförbudet stoppades i riksdagen 2016, men det jobbas på att omarbeta och gå vidare. Avlysningsjakt och allmänna jakttider samt kronhjort var det också frågor och inspel på.

Christer Wennerberg på SV visade det framtagna digitala materialet och hur man kan lägga upp studiecirklarna. Han kommer att kolla upp kommande vecka med deltagarna om, hur och när vi kan dra igång.

Håkan ”HåPe” Persson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, Hakan.Persson@spannfod.se