90 procent av det svenska folket äter en varierad kost. Endast 10 procent har aktivt valt bort köttet. Varför är då minskat köttätande den åtgärd man så gärna propagerar för att man ska ta till för att döva sin klimatångest?

Jag tänker att det är så vi människor fungerar, vi söker ef­ter enkla lösningar på komplexa problem. Den förenkling som upprör mig mest är när fakta förvrids och svensk livsmedels­produktion likställs med den globala. Sverige har ju världens mest hållbara lantbruk. Varför vill man då peka ut den svens­ka kossan som klimatbov och ersätta henne med importerad soja från Brasilien till sin vego­biff? Varför vill inte resten av Sverige också se och vara stolt över att våra gröna näringar kan bidra med lösningar på klimat­problemen?

I veckan hörde jag en person säga: ”Ingen har någonsin för­svarat sig till framgång.” Där har vi det. För det känns i prin­cip som det enda vi ägnat oss åt de senaste åren, att försvara svenskt lantbruks existens.

VI MÅSTE BYTA TAKTIK!  Sluta försvara oss och i stället se klimathotet som vår möjlighet. Visa på att vi är unika jämfört med resten av världen. Visa på att världen behöver fler svenska bönder. LRFs medlemmar och förtroendevalda finns på alla nivåer.

Spelarna är redan utplacera­de. Det är bara att gå till anfall!

Mikaela Jardstedt
Ordförande LRFs kommungrupp i Vara, mjardstedt@gmail.com