Ett, två, tre! Pang! Publiken är såld! Dom viker sig av skratt när auktionsropare Bertil Davidsson med sin tordönsröst drar historier i Jäla bygdegård.

Bertil Davidsson ropade för Ringius och Roséns auktionskamrar, men också åt många syföreningar och idrottsföreningar. Han är inbjuden av Jäla LRF och dess ordförande Ingemar Eliasson, som själv är en omtyckt auktionsropare i trakten.

”Men nu för tiden är det knappt några riktiga gårdsauktioner. Allt säljs ju på Blocket”, säger Bertil. ”Förr var det mycket folk. Jag minns en gång på Dagsnäs. Då sa dom att det var över 5000 personer där, men jag tvivlade på att det var så många, så jag sa att ’…di räknar la fôlk som di räknar tranor!¨ Då räckte en liten dam i publiken upp handen och frågade: ¨Vet du hur dom gör när dom räknar tranor?¨ ¨Nä, det vet jag inte, men di räknar la alla bena som flyger förbi, å så delar di med två!’” En ny skrattsalva i publiken.    

Bertil fortsätter direkt med nästa historia: ”En gång, när ja s´ulle hälsa på på ena gård, va ingen hemma. Ja ropa, men hörde inge. När ja geck ner te laggårn för att se om di va dar, hetta jag både bonnen och kärringa i en såden däringa gammel mjölkatank med stort lock ovanpå. Di hade spolat upp vatten för att göra sek rena. `Jasså, här legger i och badar!´ sa jag!” Publiken viker sig av skratt igen. 

Efter gott fika fortsätter det att rinna historier ur Bertils mun där han sitter på podiet och blickar ut över publiken. När han hållit på nästan i två timmar säger han mitt i en historia: ”Nu är det snart slut!” och så fortsätter som inget hänt. Ingemar tackar Bertil med att säga: ”Detta är det roligaste som hänt i Jäla bygdegård se´n vi lekte mörkleken här för 60 år sedan!” 

Erling Nyman
erling.nyman@telia.com