Även denna gång fick kommungrupperna ta med sig politiker och kommunala tjänstemän.

Kurt Hårsmar och Martin Larsson från LRFs kommungrupp i Herrljunga hade med sig kommunalrådet Gunnar Andersson och miljöchefen Elaine Larsson ifrån Herrljunga kommun. Kurt Hårsmar och Martin Larsson tyckte att dagen var bra.

- Vi har ju hört dem innan och vi var med på informationen 2017, men då hade vi andra politiker och tjänstemän med oss. Det är väl det som är det svåra med det här, att det byts folk i kommunen. Men vi hoppas att kommunalrådet och miljöchefen tog till sig av dagens tema och att de börjar jobba enligt Rättviksmodellen även i Herrljunga, sa Kurt.

Tillväxt och Tillsyn - även kallat Rättviksmodellen >>   

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se