Polisen kommer nu under våren att anordna träffar tillsammans med den lokala LRF-organisationen runt om i region Väst för att diskutera denna typ av brottslighet men också annan typ av brottslighet som kan drabba företagare på landsbygden. Respektive polisområde kommer att kontakta berörda LRF-avdelningar för att stämma av upplägget av mötena och just nu planeras möten på flera håll i regionen.

Att tänka på vid kosläpp

Nu är våren här och snart sker en massa olika aktiviteter ute på era gårdar som är öppna för allmänheten, som till exempel kosläpp. Som de flesta av er vet har radikala djurrättsgrupper flyttat fram sina positioner med hot och hat både i sociala medier och med besök på några gårdar.

Dessa radikala grupper besökte även under förra året några av kosläppen, vi vill poängtera att de absolut inte besökte alla kosläpp men det kan ändå vara en bra idé att fundera på hur ni skulle agera om de skulle dyka upp på er aktivitet.

Några tips på vägen *

  1. Ring polisen, se till att alla som är med och arrangerar vet numret.
  2. Samtala inte med dem, bemöt dem med tystnad.
  3. Bjud in lokalavdelningen och kommungruppen och ta hjälp av dem, se till att ni är några stycken, hellre för många än för få.
  4. Gå inte i konfrontation mot dem. Detta kan användas mot er senare, behåll lugnet.
  5. Ta bilder på dem och deras anslag även om de är maskerade.
  6. Ta registreringsnummer och bilder på bilarna.
  7. Kontakta regionkontoren med informationen.

* Polisen i region Väst har granskat och gett sitt godkännande till tipslistan, de uppmanar också er som anordnar kosläpp att ta en kontakt och informera er lokala polis om att ni kommer att anordna ett släpp som är öppet för allmänheten.

Läs mer om vad du kan tänka på vid studiebesök, öppen gård eller kosläpp på gården >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se