LRF Västra Götaland stöttar agerandet och menar i en egen inlaga att reservatsbildandet saknar en analys av hur mycket det kommer att kosta att förverkliga intentionerna i skötselplanen.

– Staten skapar reservat utan att ha pengar till skötseln. Det är att lura både markägare och medborgare, säger en kritisk Sofia Karlsson, ordförande för LRF i Västra Götaland.

Reservatet är 443 hektar stort och bildas för att bevara natur- och kulturlandskapet, och för att tillgodose friluftslivets intressen. Det är dock en stor åtgärdskostym som staten tar på sig – på tvärs emot vad markägarna vill. LRF har frågat vad skötseln kostar – och om det finns några medel till detta. Men några sådana uppgifter har Länsstyrelsen tydligen inte.

– Vi kan inte se varför naturvården ska jobba efter någon annan logik jämfört med alla andra instanser som förvaltar skattemedel. Nämligen att det inför ett beslut måste finnas analyser och beräkningar över de ekonomiska konsekvenserna, säger Sofia Karlsson.

Tidigare har såväl Naturvårdsverket som Länsstyrelserna konstaterat att naturvårdens önskelista och budget inte hänger ihop. Men trots att det finns mängder av inaktuella skötselplaner och ett stort underskott i skötseln, så fortsätter nybildandet av reservat i oförminskad takt.

– Om motsvarande brister upptäckts i ett privat företag skulle det inte gå att skylla på bristande resurser eller ont om personal. Då borde inte heller staten komma undan med det, säger Sofia Karlsson.

Bilaga till överklagan ang beslut om reservat Björshuvudet Dnr 511-530-2015 >>

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se