Håkan Persson, vice ordförande LRF VG, lyfte frågan om studieförbunds medverkan i djurrättsaktivisters kurser och resor på Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götalands stämma i Trollhättan i onsdags. Ingrid Pettersson, SV VGs styrelse, fyllde i med att beskriva skillnaden mellan djurrätt och djurskydd för alla ombud. Inläggen togs med i det vidare arbetet för SVs region och avdelningar i länet.

SV bör till ABF och Studiefrämjandet m fl lyfta att det är högst problematiskt att andra studieförbund stödjer verksamheter som hatar den verksamhet som sker hos SV. De 10 studieförbunden har en samverkansgrupp för etik- och kvalitetsfrågor.

Robert Larsson
Regionchef LRF Västra Sverige, robert.larsson@lrf.se