Inbjudna deltagare var LRFs kommungrupper som även fått bjuda med sig två personer ifrån den egna kommunen på kommungruppsdagen. Det var 24 närvarande kommungrupper och 88 personer som hörsammat dagen.

Dagens föreläsare var Martin och Marcus ifrån ”Tillväxt och Tillsyn”. Dom berättade om hur dom gjorde i Rättvik (Rättviksmodellen) vilket är ett koncept som utmanat de kommunala tillsynsutövningen i hela Sverige de senaste åren.

Första gången som LRF Västra Götaland bjöd ner Marcus och Martin var hösten 2017. Efter detta är det två kommuner som anammat arbetssättet (Essunga och Tjörn). Fler är På G.

Det är komplext att vara företagare. Sveriges lantbrukare har ett av världens högsta tyck vad det gäller regler, kontroller, mötestillfällen och information.

Som företagare skall vi förhålla oss till 600 lagkrav, 1 200 lagar, 2 200 förordningar, 8 100 föreskrifter och 94 000 000 blanketter. Det finns 1 000 000 företag i Sverige och 99,4 % har förre än 50 anställda. 75 % är enmansföretag, 0,06 % är stora, dvs har fler än 250 anställda.

Medelföretagaren i Sverige heter Anders och är 47 år och tjänar 20 000 kr/månad.

Det är en nyckel till framgång om myndighetspersonen utgår ifrån att företagaren vill göra rätt och se det som sin uppgift att ge stöd och råd. Och att företagaren är väl förberedd då man får myndighetsbesök. Om man nu har koll på allt vid tillsynsbesök så skall tillsynsavgiften bli billigare, tyckte några vid eftermiddagens workshop.

Förövrigt arbetades det fram ett nuläge vilket konstaterades att man kommit olika lång i de olika kommungrupperna. Önskat läge handlade mycket om ökad servis, främjande istället för kontroll, öppen kommunikation, tydligt och begripligt avgiftssystem, efter debitering, lösningsfokuserade bedömningar och digitalisering.

Se även "Kommungruppsdag med tema Tillsyn och Tillväxt" >>

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare och coach LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se