Trafikverket har efter påtryckningar från branschen via sin generaldirektör initierat en del förenklingar för att så smidigt som möjligt kunna få ut virket ur skogen. Nu är ju även detta året torrt ännu så länge och få vägar har varit avstängda, men medvetenheten finns hos verket och LRF har dialog med dem i frågan.

TRV vill gärna i sammanhanget även informera om vad som gäller för upplag av virke vid väg. Upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg >>

Trafikverkets hemsida >>

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jenny@nilsson@lrf.se