Uppstart under veckan för att komma igång med en regional skogsstrategi. På mötet medverkade flera olika intressen med anknytning till skog. Bra var att vi var flera från markägare- och brukarsidan, totalt sju, vilket gjorde att vi var representerade vid i stort varje diskussionsbord.

I skogsprogrammet finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Deltog gjorde  Peter Tagesson, Hans Gradén, Håkan ”HåPe” Persson och Mats Andersson från Södra. Jan Landström och Jenny Nilsson från personalen var med och även en till representant från Södra.

Håkan ”HåPe” Persson
Vice ordförande LRF Västra Götaland,
hakan.persson@spannfodagro.se