Årets kommungrupp är Essunga LRF

Essunga LRF tilldelas priset för att de blev först i Västra Götaland med att påverka kommunen till att börja arbeta enligt den så kallade Rättviksmodellen för tillsynsfrågor.

Motivering:
LRF Essungatilldelas priset för att de blev först i Västra Götaland med att kommunen börjat arbeta enligt Rättviksmodellen för Tillväxt och tillsyn.

Ung Växtkraft i blåbärsodlingen

Ung Växtkraft tilldelades i år till blåbärsodlaren Alexander Tärvasmäki, Hjo. Priset är instiftat av Länsförsäkringar  och LRF Ungdomen och syftar till att stötta unga entreprenörer på landsbygden. Priset har delats ut efter nationell nominering på LRFs riksstämma under 9 års tid. För 2019 har Länsförsäkringar Älvsborg, Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän och Länsförsäkringar Skaraborg tillsammans med LRF Ungdomen i Skaraborg utsett en lokal vinnare för Västsverige utifrån den nationella nomineringen.

Ur motiveringen:
”Alexander anses vara en av de kunnigaste i landet på blåbärsodling och håller tillsammans med länsstyrelsen kurser i hur man odlar. Han äger inte marken han odlar på och har även där hittat en modern lösning på hur man kan starta företag med odling utan att äga.”

Tre silvernålar

LRFs högsta regionala utmärkelse silvernålen för oegennyttigt och engagerat arbete i bondenyttans tjänst tilldelas Karin Mann, Kvänum, och Stefan Brunander, Rävlanda. Förra årets pristagare Lena Carlsson, Marbäck, fanns också på plats och fick ta emot utmärkelsen.

Per Lindekrantz stipendium - Främjar trähusbygge

Per Jonsson från Föreningen Framtidsbygder för alla i Dalsland, fick ta emot Per Lindekrantz kulturstipendium för främjande av husbyggande i massivträ från dalsländska skogar.

Motivering:
För ett målmedvetet arbete med att skapa förutsättningar för att bo och arbeta på landsbygden. Främjande av ett rikt kulturliv och föreningsliv där mötesplatser och lokala trivsel och trygghetslösningar finns med i bygdeutvecklingen hos denna innovativa förening.

Veterinär prisas av Nötkreatursstiftelsen Skaraborg

Nötkreatursstiftelsen Skaraborgs stipendium tilldelades professor Göran Jönsson, som har varit chef på Försöksgården Brogården och Veterinärinrättningen i Skara.

Motivering: 
Professor Göran Jönsson har varit chef på Försöksgården Brogården och Veterinärinrättningen i Skara. Han har bidragit till att flera doktorerat om nötkreatur. Han har skrivit åtskilliga artiklar, deltagit i ett flertal utredningar och varit opponent vid disputa-tioner. Han har deltagit i studentundervisningen och alltid varit mån om att hålla kontakten med lantbrukare och rådgivare.
Göran har betytt oerhört mycket för spridning av kunskap om idisslarnas sjukdomar till såväl kollegor som till djurägare. Han har varit mycket betydelsefull för det skaraborgska lantbruket.
Sedan 2005 har Göran varit intendent för Veterinärhistoriska Museet och gjort en ovärderlig insats då han sedan dess i stort sett dagligen varit verksam på museet nästan helt ideellt.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se