Generaldirektorat för jordbruk besökte Åmål för att berätta om sitt arbete i EU-kommissionen men också få input. Carl-Johan Lindén har arbetat 18 år i Bryssel och åtta år i Kommissionen med jordbrukspolitik.

- Vi ska komma ihåg att EU måste ha information för att kunna utforma politiken, det är 500 miljoner människor som är berörda av EU och vad som beslutas där. För mig är det därför viktigt att träffa människor för att få en känsla av vad som är viktigt och därför är sådana här möten oerhört värdefulla.

Samhället har förändrats och också jordbrukspolitiken och det finns därför mycket åsikter kring den.

- På Kommissionens hemsida finns en speciell flik där vi svarar på s k Fake news, det kan exempelvis handla om huruvida EU har exportbidrag eller inte, och om EU dumpar varor i tredje världen säger Carl Johan.

Klimatdiskussionen är också het inom EU, här delar Carl-Johan LRFs bild av att jordbruket är en del av lösningen.

- Jordbruket binder kol och det blir ju till mat i slutändan vilket är bra, EU:s bönder är också duktiga på att producera klimatsmart och generellt sett ligger EUs bönder väldigt bra till, speciellt på mjölksidan.

Däremot tror Carl-Johan inte på några tvära kast när det kommer till hur stöden kan styras om till att mer fokus på Klimatet.

- Det finns juridiska system som förhindrar tvära kast och det finns en viss trögrörlighet inom stödsystemet, däremot kan det bli tal om nya åtaganden och att ambitionen för klimatet kan öka. Ett exempel på detta kan vara investeringsstöd för att öka produktionen och ta till vara på biogas.

Lars-Olof Ottosson, kommungruppsordförande i LRF Åmål lyfte frågan kring noggrannheten kring beräkning av arealer.

- Europa ser olika ut, och om vi tar Malta som exempel är deras största skifte 9,6 ha och det ligger runt flygplatsen. EU har därför enats om hur noggrant länderna ska vara och landat ner i att två decimaler är klokt. Utvecklingen har också gått framåt och vi har också blivit duktigare på att mäta. Diskussionen har pågått inom EU sen 1995 men vi vet också att det är naturen vi arbetar med.  

Magnus Lindh var moderator för dagen och är professor i Europastudier på Karlstad Universitet han beskrev sin bild av EU och de utmaningar som finns.

- Forskning visar att det finns mycket tankar och åsikter om EU. EU har helt klart en folkrörelsepotential men det finns ett demokratiproblem och det är att förmedla vad EU är och vad EU arbetar med. Det som påverkar detta är dels att EU upplevs som att det ligger långt bort för gemene man att besluten tas flera år tidigare men det är först när de implementeras som diskussionen kommer upp. Men för att påverka EU behöver man veta vad man vill. Ta gärna en kontakt med era politiker eller lobbyorganisationer de finns där för att ni ska kunna påverka.

LRFs kommungrupp i Åmål hade också dagen innan tagit med Carl-Johan Lindén på gårdsbesök.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se