Med ordet rivstart vill jag beskriva mina första två veckor som ledamot av regionstyrelsen i Västra Götaland. Jag är hedrad och glad över medlemmarnas förtroende, och samtidigt ödmjuk inför uppdraget som tog fart direkt. I arbetet med de 14 motioner som skulle skickas till riksförbundsstämman har jag imponerats av glöd och kunskap hos personalen vid LRF Västra Sverige. Sedan var det dags för hela regionstyrelsen att under två dagar besöka LRF:s huvudkontor i Stockholm och där blev jag imponerad av den kompetens och det engagemang som visades upp av riksförbundet.

Vem är nu jag? Min fru och jag bor på en släktgård i södra Bohuslän där vi bedriver lantbruk på deltid: skogsbruk, hästuppfödning och växtodling för vårt foderbehov. Jag är även ledare för motorsågskurser. Mina föräldrar var heltidslantbrukare med mjölk- och köttproduktion. Jag har dock valt att lägga stor del av min sysselsättning utanför lantbruket, bland annat inom telekomindustrin och forskning för eldrivna transporter.

Jag hoppas kunna bidra till LRF i Västra Götaland med mitt perspektiv från deltidslantbruk i närheten till en storstad och mina erfarenheter från andra näringar. Jag ser fram emot att medverka till att lantbruket i hela Västra Götaland blir erkänt för att vi bönder och våra djur står för lösningarna i en hållbar utveckling där vi bromsar klimatförändringen och samtidigt skapar sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Post scriptum: Ovanstående text publicerades som en krönika på Gröna sidorna i Land Lantbruk den 12 april 2019. Samma dag hade styrelsen och personalen i LRF Västra Sverige gemensamma aktiviteter och dagen innan hade styrelsen gjort en fördelning av ansvarsområden. Mina huvudsakliga ansvarsområden blev skoglig näringspolitik (där regional skogsstrategi är en fråga av särskilt intresse), samt de gröna näringarnas och landsbygdens kulturfrågor. Efter rivstarten har arbetet fortsatt ha hög fart.

Styrelse och personal träffades ute i verkligheten
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/vastra-gotaland/2019/04/styrelse-och-personal-traffades-ute-i-verkligheten/ 

Vem ansvarar för vad i regionstyrelsen
https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/vastra-gotaland/om-region-vastra-gotaland/vem-ansvarar-for-vad-i-regionstyrelsen/ 


Martin Gustavson
styrelseledamot LRF Västra Götaland