En hästföretagare invald i Västra Götalands regionstyrelse – ja, det är jag!

Känslan som följer av att ha sett mina fantastiska föräldrar driva sitt småskaliga familjejordbruk med både uthållighet och hållbarhet, och ändå till sist inser att de inte har den status som klimathjältar som de borde ha, väcker en stark arbetslust i mig. Att jordbrukare kan behandlas så styvmoderligt i 50 år utan att allmänheten reagerar är förbluffande.

Det är viktigt att nå ut med fakta beträffande Sveriges bönders fina insatser. Detta vet vi som läser Land. Men hur når vi de som inte vet?

Min förhoppning är att LRF Häst ska få lite mer utrymme inom organisationen. En nationell strategi för hästföretagande har tagits fram och det är min övertygelse att goda villkor för hästföretag ger spridningseffekter även till jordbruken i dess närområde. Hästen kan också fungera som känslomässig bro till en bredare allmänhet då den skapar meningsfull fritid för ca en halv miljon svenskar.

Exempel: Jag ledde en turridningsgrupp ute i en skog (givetvis efter överenskommelse med markägaren) och berättade om skogsbruk när jag hörde hur de drog efter andan då vi kom fram till en större avverkning. Efter min förklaring om återplantering andades gruppen ut, och jag anade toppen av ett isberg. Okunskapen är stor.

Vi som vet något om jordbruk behöver hjälpas åt att nå fram till människors hjärtan.

Helena Richardsson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, stalladam@gmail.com