Men är du förtroendevald i LRF eller ”bara” granne eller på annat sätt berörd kan man inte räkna med att få info annat än genom kungörelser eller intensiv bevakning av olika hemsidor.

En viktig del av LRFs arbete är att hävda äganderätten. Om vi ska klara detta måste vi alla vara på tårna. Ett intrång som bland annat ställer till det är nya kraftledningar. Markförläggs de brukar det gå förhållandevis smärtfritt. Däremot så ger luftledningar stora intrång och konflikter. Nätbolagen informerar långt ifrån alltid LRF om sina planer. Därför är det så viktigt att avdelningar och kommungrupper reagerar.

Att få tillstånd, koncession, för en ny kraftledning är en oftast lång process. Ska vi tjänstemän kunna stötta upp berörda måste vi få tidig info. Det är ju så att de flesta aldrig behöver uppleva processen som i sig är komplicerad och då är det lätt att bli rådvill. Det är inte heller så lätt att påverka för minsta möjliga intrång men försöker man inte så händer inget.

Vi är till för er!

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se