- Synd att ni behöver offra en kväll för en sådan här skitsak, men bra att ni är här! sa Birgit Jönsson, verksamhetsutvecklare på LRF Västra Sverige till medlemmarna som tagit sig till Gällareds bygdegård för att lyssna till när LRF informerade om Svenska Kraftnäts, SvK, planer på förnyelse av 400 kV ledningen mellan Horred och Breared.

Berörda medlemmar har under våren hört av sig till LRF om den planerade 400 kV ledningen. Svenska Kraftnät bestämde sig tidigare i veckan för att man väljer att gå i den östra korridoren.

- Vi vet av erfarenhet att Svenska Kraftnät förordar öppet hus på samrådsmötena, men vi kommer arbeta för att de också ordnar ett möte där alla kan lyssna och ställa frågor samtidigt. Alla får då samma information och detta ser vi som en fördel utifrån markägarperspektiv, säger Birgit Jönsson.

Senaste info från SvK är att samråd sker runt jul.

LRF Halland och Västra Götaland har tillsammans med Södra påbörjat påverkansarbetet och ställt ett antal frågor till svenska kraftnät som berör hur de tänkt minimera intrånget.

- Vårt jobb är att verka för minsta möjliga intrång för medlemskollektivet, därför förordar vi markförlagd kabel istället för luftledning.

LRF Halland och Västra Götaland kommer också lämna remissvar till Energimarknads-inspektionen, påverka politiker, men också ge individuell hjälp, ej av jurist, till medlemmar. LRF Halland har också tagit med sig politiker ut till utredningskorridorerna och visat på konsekvenserna för medlemskollektivet, men också träffat Hallands landshövding och ansvariga tjänstemän.

- Jag vill också vara tydlig med att LRF inte anses vara sakägare vid överklagan, därför är det oerhört viktigt att man som markägare överklagar Energimarknadsinspektionens beslut själva. Det var Birgit Jönssons medskick till medlemmarna.

Kommunerna Mark, Varberg, Falkenberg, Hylte och Halmstad, Skogsstyrelsen och båda länsstyrelserna har haft det som Svenska Kraftnät kallar myndighetsdialog. Generellt kan sägas att yttrandena inte tar hänsyn till att det är privat mark som producerar en massa nyttigheter som hela samhället har gott av.

Frank Karlsson från Karl Gustav framförde förslaget att LRF själva skulle räkna på ett eget alternativ.

- Det tycker jag absolut att man borde prioritera så vi har något att komma med.

Erika Ingemarsson från LRF Halland uppmanade alla medlemmar att ta kontakt med politikerna på lokal och regional nivå.

- Vi måste hjälpas åt att påverka så intrången minimeras.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se