Stödet är ett statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt som i detta område är förmedlade av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Vara-Levenebygdens LRF-avdelning i samarbete med  Varaslätten Lagerhus har sökt och beviljats LOVA-stöd för strukturkalkning i de fyra områden som pekats ut av länsstyrelsen.

 1. Nordvästra Skaraborg
 2. Dalbergså-Holmsån
 3. 8 + fjordar
 4. Friaån

Vem ska strukturkalka?

 • Du som vill förbättra din markstruktur och har jordar med minst 15 % lerhalt

Varför ska du strukturkalka?

 • Din jord kommer få en bättre markstruktur, bli jämnare och torka upp snabbare
 • Du får bättre utnyttjande av fosfor och minskat läckage
 • Du sparar pengar genom mindre dragmotstånd och dieselförbrukning
 • Du får en högre avkastning på dina jordar

Hur ska du göra?

 • Sprid efter skörd, då är jorden som bäst upptorkad och har som bäst struktur
 • Sprid 5-8 ton per ha av en godkänd strukturkalk
 • Bearbeta in kalken inom 2 dygn efter spridning
 • Bearbetningen sker 2 – 3 gånger på ett djup till 15 – 20 cm

Kontakta någon av säljarna på Varaslättens Lagerhus för mer information, 0512-30 04 50.

Karl Delin
Sekreterare Vara-Levenebygdens LRF-avdelning, karl@varalagerhus.se