Ni som är berörda bör ha fått brev från Svenska Kraftnät, SvK, om korridorförslaget. Men för säkerhets skull kolla på SvKs hemsida, ifall om något brev försvunnit på vägen.

Likaså bör ni som är berörda på sträckan Stenkullen – Horred ha fått brev.

Horred  Breared

Svenska Kraftnät har valt korridor för sträckan Horred – Breared. I höjd med Gunnarsjö har man valt göra en krok västerut. Ursprungligen låg den kroken österut. Det finns ett antal byggnader i den 400 meter breda korridoren. Hur många som behöver stryka på foten ger sig när SvK kommer ett mer detaljerat förslag. Någon gång vid juletid lär vi få reda på hur tankegångarna går.

Oavsett att SvK talar om befintlig ledningsgata så är det en rejäl breddning som gäller. Risken är betydande att den stormkant som många skogsbrukare har för västliga vindar kommer att raseras vi en breddning.

Informationsmöte

  • Södra och LRF ordnar informationsmöte måndagen den 3 juni, kl 18.30 i Ullareds Bygdegård.

Södras medlemmar får skriftlig inbjudan. LRFs via mail och sms. Går ju bra att berätta för grannen också. Malin Pettersson, Södra, kommer att hålla i mötet tillsammans med Birgit Jönsson, LRF.

Stenkullen Horred

Svenska Kraftnät hävdar att ombyggnaden ska ske inom samma koncession, tillstånd. Oavsett är det viktigt att alla berörda ställer frågor på de öppna husen och engagerar sig i processen.

Öppna Hus

  • Tisdag 28 maj, kl 16.00 till 19.30, Hindåsgården i Hindås, Ivar Bergers väg 2, Hindås
  • Onsdag 29 maj, kl 16.00 till 19.30, Sätila Bygdegård, Sätila

LRF och Södra kommer att ha personal och förtroendevalda på plats.

Breared – Söderåsen

Aktuellt >>

Svenska Kraftnät anger att infomöten kommer under hösten 2019.

Facebook

För kunna prata, utbyta synpunkter och ge information har en sluten grupp bildats >>   

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se