Mejla gärna in din lägesbild över vattensituationen i din bygd till oss på vastragotaland@lrf.se så sammanställer vi och skickar till länsstyrelsen tack!

Robert Larsson
Regionchef

Brev från länsledningen idag:

Länsstyrelsen kommer att få ett uppdrag att kartlägga och analysera vattensituationen i respektive län samt att bedöma förmågan att hantera vattenbrist. Vi ska redovisa rådande vattensituation på regional och lokal nivå i respektive län på 1-3 månaders sikt. Vi ska bland annat svara på hur vattensituationen påverkar förutsättningarna att tillgodose invånarnas behov av i första hand dricksvatten, hur vattensituationen påverkar olika sektorer inklusive samhällsviktig verksamhet samt naturmiljön och vilken förmåga som finns för att förebygga, motstå och hantera en vattenbristsituation.

Vi förväntas ge en första redovisning av läget i vårt län den 20 maj 2019 och därefter 15 juli och sedan vid ytterligare tillfällen under sommaren.

Vi behöver LRFs hjälp och stöd i detta arbete med att ge en lägesbild kring hur vattensituationen påverkar LRFs medlemmars sektorer som vi ser som en samhällsviktig verksamhet. Vi på länsstyrelsen behöver får er hjälp med den lägesbilden. Detta uppdrag kommer att startas upp redan under nästa vecka så jag är tacksam om vi så snart som möjligt kan få återkoppling i frågan.

Hälsningar Marie Andreasson, Landsbygdsdirektör, Länsstyrelsen Västra Götalands län