Berberis Vulgaris kan ställa till stora problem för odlarna i och med att den är mellanvärd för svampen som ger svartrost på vete. Svartrost orsakas av svampen Puccinia graminis och har i alla tider varit en av de allvarligaste skadegörarna på vete. 1951 hade Sverige ett stort utbrott av svartrost och en tredjedel av skörden gick förlorad. I USA har man också haft stora skördebortfall under åren på grund av svartrost.

- Fram till 1994 hade Sverige en lag om att Berberis skulle utrotas men den togs bort då man ansåg att vi inte hade några större bekymmer med den. Då ansågs det att svartrosten var i stort sett utrotad och man ansåg att man kunde stävja den med växtförädling. Tyvärr är det inte fallet, det finns ett flertal sorter som inte har någon motståndskraft mot svartrost, säger Rune.

Efter att lagen försvann om utrotning av Berberis försvann 1994 har en det skett en markant utbredning av Berberis och den finns på ett flertal ställen i Västra Götaland, bland annat runt Kinnekulle och Billingen.

- Jag vill uppmana alla att gå ut och inventera om Berberis Vulgaris finns på markerna och jag tycker att det borde vara plikt att ta bort den om man skulle upptäcka den, säger Rune.

Svartrost går att behandla i konventionell odling medan det är svårare för de ekologiska odlarna. De har inget att sätta emot mer än att välja sorter som är resistenta.

- Att utrota berberis är ju något vi alla kan göra för att minska kemikalieanvändningen i lantbruket säger Rune.

Sommaren 2017 hittade man ovanligt svåra angrepp av svampsjukdomen svartrost i ett vårvetefält i Uppland. SLU gjorde en DNA analys och kunde konstatera att smittan kom från Berberisbuskar.

LRF Västra Götaland har nu skickat en skrivelse till riksförbundsstyrelsen om att LRF ska verka för att Berberis Vulgaris ska utrotas på sikt.

- Jag hoppas ju på att man återinför lagen om utrotning men under tiden kan vi ju utrota den på frivillig väg säger Rune.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se