Jag och mina kollegor har märkt att många lantbrukare inte uppmärksammar skillnaden på kontrollrapporten och ett föreläggande. Efter ett besök skickar vi ut en kontrollrapport, i den skriver vi vad som kommit fram vid kontrollen. Vi kan också skriva in vad man som djurägare ska åtgärda, det kan vara enklare saker men också saker som kräver mer engagemang.

Vad händer om djurägaren inte åtgärdar det som står i kontrollrapporten?

Om man som djurägare inte åtgärdar det som vi skrivit i kontrollrapporten så kan vi underrätta om ett föreläggande. Är det allvarliga brister som exempelvis brist på vatten och foder kan vi dela ut ett muntligt föreläggande på plats. Om djurägaren struntar i att åtgärda det som står i föreläggandet kan det leda till prövning av djurförbud.

Så vad är dina medskick till lantbrukarna i Västra Götaland?

Läs kontrollrapporten noga, är det något du inte förstår, ring och fråga. Åtgärda det som står i kontrollrapporten, skulle du få ett föreläggande åtgärda det så fort det bara går eftersom om du får upprepade föreläggande kan det leda till djurförbud och drabbar då dig som djurägare och företagare.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se