Hur kommer det sig att ni tillsammans med LRF Ungdomen från Halland, Sjuhärad, Väst och Värmland ordnat en ungdomskonferens?

– Vi drog i gång det här förra året och hade vår första konferens hösten 2018. Det blev väldigt lyckat så därför kör vi i år igen. Vi tycker det saknas den här typen av utbildning för unga förtroendevalda där man får chans att välja ämnen att fördjupa sig i samtidigt som det finns mycket utrymme för erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och nya kontakter. Det är en viktig satsning för framtidens förtroendevalda och medlemmar.

Vad kommer ungdomskonferensen att innehålla?

– Dels lite längre utbildningspass inom ämnen som retorik, mötes-teknik och ny som förtroendevald. Dels kortare workshops om exempelvis äganderätt, CAP och konsumentpåverkan. Ledorden är se, höra, göra - det ska vara en aktiv konferens med aktuella ämnen som kan attrahera många.

När och var äger konferensen rum?

– 25–26 oktober i Vänersborg, från lunch till lunch. Skriv upp det.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se