Mer pengar till lokalavdelningarna i stället för portokostnader. LRF-styrelsen för Västra Götaland tog i början av juni beslut om ändrade aktivitetsersättningar för lokalavdelningarna.

Detta innebär att Mitt i Byn (annos Land Lantbruk), SMS och e-post erbjuds för inbjudningar/kallelser etc. Samtliga utskick finns som tidigare också att hitta i aktivitetskalendern på hemsidan. Beställning görs via LRF Utskick och Layout, 010-184 40 65 eller inbjudan@lrf.se som tidigare.

Alltså, än viktigare än tidigare att alla medlemmar är registrerade med rätt mobilnummer och e-postadress. Har du bytt/inte registrerat eller känner till medlem som saknar dessa uppgifter tas kontakt med LRFs Medlemsservice 010-184 40 00 eller medlemsservice@lrf.se.

Lokalavdelningarnas nya aktivitetsersättningar:
10 kr/medlem, 500 kr/inskickad valrapport, 1 500 kr/aktivitet och 500 kr/värvad medlem av lokalavdelningen.

Kolla Mitt i Byn, SMS och e-post från LRF framöver för att inte missa aktiviteter i avdelningen!