– Enligt Jordbruksverket skulle Erik ha sökt ett stöd som inte var möjligt att söka, säger Per Carlsson på LRF Västra Sverige, som hjälper Erik att driva ärendet.

Erik Torgin brukar 110 hektar åker och bete i Värings socken, utanför Skövde. När gränserna för kompensationsstödet ändrades 2015 hamnade han och flera andra lantbrukare i kläm. Även 2016 och 2017 ändrades kompensationsstödsområdena, och Jordbruksverkets kartmaterial i SAM stämde inte överens med de beslutade stödområdena.

När Erik Torgin skulle ansöka om kompensationsstöd fanns det ingen ruta att klicka i på SAM-blanketten, och det fanns därför ingen möjlighet att söka stödet. Först 2018 kom ett brev från Jordbruksverket – Erik hade rätt till stödet, och hade dessutom haft rätt att söka stödet de senaste tre åren. Jordbruksverket menar att brevet var ett sätt för dem att upplysa om möjligheten att söka stödet.

– När brevet kom räknade jag med att Jordbruksverket skulle betala ut pengarna retroaktivt, men så var inte fallet. För mig handlar det i runda slängar om 70 000 kronor per år, så jag kontaktade LRF som började titta vidare på detta, säger Erik Torgin.

Per Carlsson, verksamhetsutvecklare på LRF Västra Sverige, tog kontakt med både Jordbruksverket och länsstyrelsen.

– Eftersom Eriks Torgins marker inte tidigare legat inom något kompensationsstödsområde och han inte ansökt om stödet på grund av brister i Jordbruksverkets datasystem, anser de att de inte kan betala ut pengar till honom. Enligt Jordbruksverket skulle han sökt ett stöd som inte var möjligt att söka.

 Jordbruksverkets kvarnar har malt – och maler fortfarande – långsamt

– Vårt mål, och det som vi tittar på nu, är möjligheten att öppna för att lantbrukare ska kunna ansöka om kompensationsstöd för åren 2015–2017 om man ligger med i de nya kompensationsstödsområdena. Men detta är vi tvungna att ta med våra jurister säger Viktoria Björnström, systemförvaltare på Geodataenheten på Jordbruksverket.

Om det skulle gå att öppna ansökningsförfarandet för år som redan passerat, kommer det att krävas ytterligare systemutveckling på Jordbruksverket. Det har i dagsläget ingen uppfattning om hur många lantbrukare som är drabbade och som har missat att söka stöd på grund av att deras datasystemet inte var tillräckligt utvecklat vid ansökningsförfarandet.

– Så fort vi som lantbrukare gör fel går Jordbruksverket bakåt i tiden och drar av på stöden men när Jordbruksverket själva gör fel verkar det vara omöjligt att rätta till det, säger Erik Torgin.

I kontakterna som LRF Västra Götaland har haft med Jordbruksverket har man ställt frågor om hur mycket pengar det rör sig om och att dessa pengar måste finnas någonstans. LRF har också ställt frågor om hur man kan få ut de pengar som man har rätt till.

– Det har varit väldigt tyst från Jordbruksverket, men det har öppnat för att det kan komma att krävas en JK-anmälan från de drabbade bönderna och begäran om skadestånd för uteblivna stöd som man har haft rätt till, säger Per Carlsson.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se