Karin Vestlund Ekerby från LRF Skogsägarna presenterande en framtidsspaning och berörde forskning, råvaran, politiken, miljön och ekonomin. I anslutning till detta fick jag möjlighet att ge en kort lägesbeskrivning av länsstyrelsens arbete kring regional skogsstrategi och vad LRF Västra Götaland gör för att påverka. Patrik Älgemon från Bullarens skogsvårdsförening berättade om Bullarens brandgrupp.

Insektsangripna träd studerades och styrelseledamoten Rolf Carlsson pratade om hur man kan minska skadorna av åttatandade granbarkborren och den i ungskog farliga sextandade barkborren. Vi hann även med en visning av nya skogsverktyg, lunch på herrgården och självklart skogsdagens höjdpunkt: utdelning av Hensbackayxan till Kjell Aronsson från Kville och Patrik Älgemon från Bullaren för deras insatser med att främja skogsvården i Bohuslän.

Martin Gustavsson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, mghg00@gmail.com