Fält som ser riktigt lovande ut inför skörden. Glada bönder som tagit förstaskörd av gräset som verkar ha gett både bra och riklig kvalitet.

I år glädjer jag mig extra över att det ser så fint ut med tanke på förra året. Jag vet att vi inte har tröskat vår spannmål ännu, men tillåter mig själv att vara lycklig och nöjd med hur det ser ut just nu.

Jag glädjer mig också över att vi på LRF-stämman fattade beslut om att under året anta hållbarhetsmål för de gröna näringarna med aktivt brukande i centrum och som stärker konkurrenskraften. Äntligen säger jag för det var hög tid att vi som jobbar med detta varje dag i våra företag tydligt visar vart vi är på väg och att vi är stolta över vår produktion. Att aktivt brukande och konkurrenskraften är viktiga delar för att nå målen är för mig helt självklart, inget blir gjort om det inte finns pengar i företaget att satsa och för att våga satsa måste det finnas framtidstro och stolthet över det vi gör.

Sommartid innebär för mig mer tid med min familj vilket jag glädjer mig extra mycket åt. I år skall vi ta bilen till Kroatien där vi hyrt ett hus och passa på att umgås, bada och ladda på med energi för hösten.

Trevlig sommar!

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@telia.com