Inför kommande upphandling av livsmedel önskas vetskap om var du som producent/leverantör av enstaka produkt finns och vill erbjuda denna till kommunen. Genom att lämna uppgift i separat intresseanmälan senast 10 augusti 2019 visar du att det finns behov av att kunna lämna anbud för enstaka produkter, till begränsad volym och leveransadresser. Du förbinder dig inte till någonting genom att fylla i intresseanmälan.

Tanken är att vid ett visat intresse skapa kontaktnät och sedan även upphandling av specifika livsmedel. Förhoppningen är att avtal ska tecknas med flera av er och inom flera olika livsmedelsområden.

Matmässa på Nuntorp 11 oktober >>

Pernilla Fischerström
Processledare Offentlig Upphandling, Landsbygdsavdelningen, Länsstyrelsen Västra Götalands län, 010-224 52 84 eller pernilla.fischerstrom@lansstyrelsen.se