Lång diskussion om att samhället går mot en vegotrend och vad vi skall göra åt detta. Han tyckte att vi skulle anmäla inslaget med Erika Bjerström om IPCC för granskningsnämnden. Anställda på statlig media skall vara opartiska och inte ha en egen agenda.

CAP och gårdsstödet - Vi måste ändra gårdsstödet så att det går till gårdar med produktion och att den långa övergångstiden mellan nuvarande och nästa CAP-period lägger en död hand över förändring och utveckling på gårdsnivå.

Vilt och problemen med skyddsjakt, där det kan bli osämja mellan jägare och markägare.

Ligghallskravet när man har en förlängd betessäsong, som blir ett problem när man inte kan flytta runt djuren.

Till sist åkte vi till Jakob Andersson för att titta på ett dike som han vill kulvertera men fått avslag från Länsstyrelsen.

Johan Stegard
Styrelseledamot LRF Västra Götaland,
johan.stegard@gmail.com