Det blev en träff med bra information och viktig dialog med en handfull intresserade åhörare.

Vi diskuterade allt från LRFs påverkansarbete och EU-organisationen, LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) till kulturella skillnader och CAP. En stor utmaning förutom Brexit är att även skogen på sikt troligen kommer att inlemmas i EU politiken, antingen som en del i CAP eller som en del av klimatpolitiken.

Sofia Kämpe
Ordförande Karlsborgs LRF och styrelseledamot LRF Västra Götaland, kampe.sofia@gmail.com