Med vid utdelningen var också LRFs kommungruppsordförande i Alingsås Morgan Svensson.

Motivering:

Niklas är 4e generationen som bedriver lantbruk på gården Ärtebräckan. Han är inte rädd för att prova nya saker och gå sin egen väg.

Brukar sina åkrar plöjningsfritt och direktsår samt kör med fasta körspår.

Målsättning att 90 % av allt som produceras på åkrarna ska passera genom gårdens djur. Eget grovfoder, spannmål och strömedel odlas på egna marker utan att de behöver köpas in. Inte mer areal än vad som behövs för gårdens resurser.

Högt uppsatta mål om daglig tillväxt och ålder som följs upp. Experimenterar med egna foderstarter för att uppnå optimal tillväxt.