Lerums kommun får betala ca 1,5 miljoner i ersättning pga av att markändvändningen väsentligt har försvårats. Mark- och miljööverdomstolen ändrar därmed Mark- och miljödomstolens i Vänersborgs beslut att neka ersättningsrätt.

Domen i sin helhet >>

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se