Denna gång reste vi inte längre än till Romelanda och besökte lokala entreprenörer. Första anhalten var Hoffrekullens handelsträdgård där Glenn och Ann Eriksson visade och berättade om sin odling av tomater, andra grönsaker och bär.

Därefter fortsatte vi till Honeröd där vi fick se nybyggd lösdriftshall och betesfållor som Beatrice och Tony Andersson har till sina mjölkkor.

Utflykten avslutades i Dösebacka där vi intog riklig lunch hos Café Viola, samt fick se och höra om de olika växter som Sture ”OdlarSture” Moberg sysslar med.

Martin Gustavsson
Ordförande Hålta LRF-avdelning, mghg00@gmail.com