Inför kommande upphandling av livsmedel önskas vetskap om var du som producent/leverantör av enstaka produkt finns och vill erbjuda denna till kommunen. Intresseanmälan skickas in senast 25 augusti.

Mer info finns här >>

Matmässa

Matmässa på Nuntorp 11 oktober där producenter har möjlighet att visa upp och knyta kontakter med politiker, kostchefer, upphandlare i närliggande kommuner samt den enskilde konsumenten.

Mer info om Matmässan här >>

Pernilla Fischerström
Processledare Offentlig Upphandling, Landsbygdsavdelningen, Länsstyrelsen Västra Götalands län,
010-224 52 84 eller pernilla.fischerstrom@lansstyrelsen.se