Förslag var ute på remiss hos lokalavdelningarna under våren och beslutet togs med majoritet av vad lokalavdelningarna svarade. Beslutet innebär högre ersättning för aktivitet och att postala utskick gällande lokalavdelningarnas aktiviteter och årsmöten ej längre bekostas av regionen. Vill lokalavdelningen vid något tillfälle ha ett postalt utskick så är det OK, men får bekostas av lokalavdelningens egen kassa. Observera att enbart de aktiviteter som finns med i Mitt i Byn genererar aktivitetsersättning.

Annons Mitt i Byn i Land Lantbruk

Alla våra medlemmar får tidningen - där kan de se kommande aktiviteter i lokalavdelningen. (En fördel med annonserna är också att det går att få tips och idéer på aktiviteter till lokalavdelningen eftersom det går att se vad andra lokalavdelningar hittar på).

Hur kan lokalavdelningarna använda sig av LRFs system för att nå ut med information om aktiviteter mer än Mitt i Byn?

Ett förslag kan vara att ha en komplett inbjudan/information i kalendern på vår hemsida. Skicka ut ett sms eller e-post med en kort information om aktivitet, datum och tid samt en länk till mer information på hemsidans kalender. Beställning och hjälp med utskick via Mitt i Byn, sms eller e-post görs precis som tidigare hos Utskick och Layout, inbjudan@lrf.se eller på telefon 010-184 40 65.

Här finns mer information utskick >

Vi är medvetna om att det fattas många uppgifter på mobilnummer och e-postadresser i vårt medlemsregister. Som medlem kan man själv gå in på Mitt Medlemskap och korrigera fakturagrundande uppgifter och uppdatera kontaktuppgifter för att få våra utskick.

Medlemmar som saknar e-post/mobilnummer

De medlemmar som saknar e-postadress i medlemsregistret och inte själva kan uppdatera sina uppgifter via hemsidan, kan skicka en e-post med uppdaterade uppgifter till medlemsservice@lrf.se eller ringa till dem på 010-184 40 00. OBS - Det underlättar om man då uppger sitt medlemsnummer eller adress för att det ska gå lättare att hitta medlemmen i medlemsregistret.

Kort & Gott

  • Mitt i Byn – Alla medlemmar får tidningen.
  • Hemsidans kalender – Här finns det plats för ett komplett program eller inbjudan till aktiviteter och årsmöte.
  • Sms & e-post - Här kan man använda en kort rubrik, datum och tid med en länk till hemsidans kalender (där all utförlig information får plats).
  • Mer pengar till aktiviteter istället för portokostnader.

Sissi Fredberger
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, sigrid.fredberger@lrf.se