LRF VG har vid flertalet tillfällen sedan i mars, även på högsta nivå, önskat ha en dialog i orimligheten, nu senast den 4 september. Dock har vi varje gång mötts av att inget beslut är taget, utan man har väntat till strax innan älgjakten. Är det för att minska tid och möjligheterna att överklaga/ompröva?

I deras pressmeddelande framgår bl a att dessa älgar utgör ca ”bara” 2 % av totalen och att slutrapportering kommit in för sent. I allmänhetens öra låter det kanske inte så farligt, men för enskilda jaktlag och områden gör det stor skada.

Ett licensområde missade med två dagar att slutrapportera fyra älgar (de övriga 93 % av älgarna var inne i rätt och god tid). Jag var där på ett möte i söndags och från det älgförvaltningsområdet kommer en skrivelse till Viltdelegationen, så att även landshövdingen blir informerad ordentligt.

Licensområdet kommer även att begära en omprövning av beslutet, här kommer LRF riks att vara behjälplig med skrivning. Dock kan inte LRF begära omprövning då vi inte är sakägare.

Vi uppmanar de drabbade licensområdena att begära en omprövning av beslutet, om det än så sker på blankt papper går det att komplettera.

Håkan ”HåPe” Persson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, Hakan.Persson@spannfod.se eller 0733-55 28 81