Humor och visdom går ibland hand i hand. Tänka efter eller eftertanke i meningen att ta sig tid att värdera ett problem från fler utgångspunkter, förstå komplexa sammanhang och se helheten, tror jag en del av vår tids stora utmaningar skulle behöva mer av.

När olika aktörer påstår att vi måste sluta dricka mjölk och äta kött för att rädda klimatet, så är det just ett påstående som inte bygger på något större mått av eftertanke. Sist i den raden är väl Oatleys reklamkampanj för havre Spola mjölken. Om man är mjölk- eller köttbonde, så tänker åtminstone jag i snabba tankesprång, nu jävlar ger vi igen med samma mynt.

Kommunikation är en svår konst ibland. Att ge sig tid att fundera över avsändarens strategi med budskapet, är ofta en framgångsfaktor. Så split mellan bönder eller att få oss att framstå som desperat försvarare av något som hör gårdagen till, kanske är just vad avsändaren vill uppnå.

Lyckas vi förmedla bilden av djurhållningens positiva betydelse för samhälle, landskap, biologisk mångfald och klimatnytta i odlingssystemen, får vi bundsförvanter utanför vår egen krets, som inte låter animalieproduktionens kritiker stå oemotsagda. 

Hans Gradén
Ledamot LRF Västra Götalands regionstyrelse, hanslrf@granared.se