För att få till en bra lokal dialog bjuds alla ledamöter i lokalavdelningsstyrelserna in. Inbjudna är också kommungruppernas ordföranden samt de tre styrelserna för LRF Ungdomen.

På varje plats medverkar en i regionstyrelsen LRF Västra Götaland och en i personalen LRF Västra Sverige. Det är fritt för förtroendevalda att delta i den träff som passar bäst.

Program

 • Inledning – regionstyrelseledamot och personal berättar vad vi jobbar med från nationellt och regionalt håll
 • Fika med matig macka och kaffebröd med gott om tid att prata med varandra
 • Dialog om vårt fortsatta LRF-arbete i medlemsnyttans tjänst
  - Inför årsmötessäsongen med bl a endast digitala utskick och Mitt i Byn i Land Lantbruk
  - Framtidens folkrörelse - LRF-remiss inför riksförbundsstämmobeslut 2020
  - Möjligheten med ”Ny energi-möten” i höst och vinter
 • Övriga frågor
 • Avslutning

Anmälan om deltagande till medlemsservice@lrf.se eller 010-184 40 00 senast onsdagen den 2 oktober (OBS - meddela plats). Reseersättning utgår från LRF, men samåk gärna.

Inbjudan till samtliga åtta träffar >>

LRF Västra Götaland
Styrelsen