– Våra medlemmar upplever att processen med att söka tillstånd för större djurhållning är både svår och tidskrävande. Det tar i genomsnitt ett år att få sitt tillstånd, förutsatt att ingen överklagar. Syftet med mötet var att få i gång en dialog om kortare handläggningstider och en bättre kommunikation kring villkoren.

Vad hände under mötet?

– Vi diskuterade tillsammans med Ulrika Samuelsson, miljöskyddsdirektör, och Stig Karlsson, handläggare på lantbruk. En utmaning är att lantbruksföretagen oftast söker tillstånd en enda gång, medan andra branscher gör det återkommande och har helt andra resurser. Beskedet från länsstyrelsen var positivt, man ser bara fördelar med att vi försöker hitta ett bra arbetssätt tillsammans.

Hur ser LRFs arbete ut framöver?

– Vi ses i ett nytt möte efter jul, då vi bjuder in rådgivare, lantbrukare och handläggare på länsstyrelsen för att gå mer på djupet om arbetssätt och hur man sätter villkoren. En förhoppning är också att vi ska få ut miljöprövningsdelegationen på ett möte i fält.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltbak@lrf.se