En övning vi fick göra var att beskriva ord för varandra, syftet var att visa hur olika vi definierar ord som vi ofta använder. Ett sådant ord som betyder olika för många tror jag är Hållbarhet.

Vad är egentligen hållbarhet och vad betyder det?

Jag tror att vi är överens om de stora delarna om vad som är hållbart och att alla tre dimensionerna av hållbarhet, ekonomisk, miljömässig och social är lika viktiga.

I Sverige har vi i de gröna näringarna redan gjort mycket för att bli mer hållbara, men det är ett kontinuerligt arbete som vi hela tiden måste jobba med för att bli bättre och mer hållbara.

Hur skall vi då övertyga människor om att det vi inom de gröna näringarna jobbar med är hållbart?

Jag tror att det handlar om att göra det förståelsebart för den som lyssnar. Ett bra sätt är att berätta om de förändringar man gjort i sitt företag hemma på gården. Har man möjlighet så bjud hem någon till gården och visa och förklara om vad ni gör, annars så beskriv och ge praktiska exempel. Genom att göra det så beskriver man hur man själv definierar hållbart, visar på sin vilja att bli bättre samt göra det lätt att förstå för de som man vill skall lyssna.

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@telia.com