- Vi är en miljömedveten ridskola och vi har ridskoleelever som väljer att rida hos oss just på grund av det, varje vecka skapar vi meningsfull sysselsättning till 200 av stadens invånare, säger Helena som driver Stall Adam.

Stall Adams senaste satsning är solceller som de installerat på ett av gårdens tak. Solcellerna producerar ca 40 000 kWh per år vilket gör Stall Adam till en av alla mikroproducenter som levererar förnybart till Göteborgs Energi.

Helena och Carl arrenderar också en av Göteborgs Stads arrendegårdar, men där har man inte satt upp några solceller.

 - Vi har ett gårdsarrende men det kontraktet löper på fem år, vilket gör det svårt att få till en lönsamhet på en solcellsinvestering. Vi vet ju inte hur länge vi får behålla arrendet och det skapar ju en osäkerhet vid en så pass stor investering som en solcellsanläggning är. Garantin på solcellerna är 25 år och kräver därför ett långsiktigare tänk, säger Helena.

Under vecka 47 kommer LRFs kommungrupp i Göteborg att bjuda ut politiker och tjänstemän och berätta om problemet för arrendegårdarna om de skulle vilja göra hållbara investeringar.

- Det är viktigt att Göteborgs Stad tar frågan på allvar och ser vad de kan göra åt det, då de ofta lyfter fram att de jobbar med hållbarhet. Då gäller det att de förstår att de även kan jobba med hållbarhet även på sina egna arrendegårdar, det finns ju en oerhörd potential på de gårdarna. Göteborgs Stad arrenderar ändå ut 300 gårdar och äger 75 procent av all mark i kommunen, säger Helena.

Stall Adam hade länge funderat på att dra igång egen energiproduktion och övervägde att investera i vindkraft, men eftersom gården ligger där den ligger med grannar tätt inpå förkastade de det alternativet och valde att satsa på solceller istället.

- Det har varit en bra investering för oss på den gården vi äger och vi levererar i dagsläget ut ström till göteborgarna, det tycker vi känns bra och dessutom tjänar vi pengar på det. Tänk om Göteborgs Stad även kunde resonera så när det kommer till deras egna gårdar avslutar Helena.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se