Dagen var en summering och avslut på projektet Konkurrenskraftig mjölk som LRF Västra Götaland och LRF Jönköping drivit tillsammans med SLU, LRF Konsult, Växa Sverige och Euro Dairy.

120 mjölkbönder hade samlats för att ta del av den senaste kunskapen från Rådgivare och Forskare. Ämnen som belystes var: Vall som proteinfoder, hur undviker man förluster vid ensilering, bete och mjölkproduktion, det senaste inom sensorteknik, belysning hos mjölkkor, arbetsbesparande logistik och tidsstudier, deltagarna fick också ta del av jämförelsen av produktionskostnader på europeiska mjölkföretag men också hur balansen på växtnäringen ser ut i Sverige.

Många medskick blev det till deltagarna och Rolf Spörndly från SLU som pratade om förluster vid ensilering menade på att packningen av ensilaget var den absolut effektivaste metoden för att minska förlusterna vid ensilering.

Katarina Gran från Växa Sverige pratade om den senaste sensortekniken.

- Sensorer används inom de flesta verksamheter ofta används det som larm men vi ser också att den går att använda inom fler områden exempelvis inom hullbedömning, ska ni investera i ny teknik tänk på att datan ska kunna användas ihop med andra tekniklösningar, så ni har ett system som kan prata med varandra. Fundera också på vem som äger uppgifterna på den data som ni matar in.

Hon uppmuntrade också deltagarna till att gå in och ta del av kunskapen som finns om sensorteknik inom mjölkproduktionen som finns på sidan www.4d4f.eu.

Pernilla Salevid som varit projektledare var mycket nöjd med dagen.

- Det har varit många intressanta diskussioner och nätverkande.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se