I Västra Götalands län är det cirka 780 000 kubikmeter skog som drabbats, vilket är mer än dubbelt så omfattande angrepp som rekordåret 2018. Skadorna i Skaraborgsområdet bedöms vara större än jämfört med länet i övrigt. Skogsstyrelsen i Västra Götalands län ger dispens från sexveckorsregeln till skogsägare som vill avverka skog som är angripen av granbarkborre.

Efter den svåra torkan 2018 och prognosen om stor förekomst av granbarkborrar under 2019 så verkar det som att olika virkesuppköpare har tagit sitt ansvar med att skyndsamt avverka angripna skogsområden. Få medlemmar har kontaktat LRF under 2019 för råd och hjälp.

För att få klarhet i om det har varit problem med hur virkesuppköpare, entreprenörer, transportörer m fl agerat under 2019, så önskar LRF Västra Götaland att drabbade LRF-medlemmar kontaktar Per Carlsson. LRF Västra Götaland vill dessutom få veta om det finns nya lärdomar som bör spridas avseende hantering av granbarkborreskador.

Det har under 2019 framkommit nya rön om att en stor andel av granbarkborrar övervintrar i träden och Södra Skogsägarna har publicerat en uppmaning att använda sök och plock-metoden även när insekterna gått i vintervila.

Martin Gustavsson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland och ansvarig för skoglig näringspolitik, mghg00@gmail.com
Per Carlsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, per.carlsson@lrf.se

Relaterat