Fick känslan att hon har försökt att sätta sig in i våra frågor och var beredd att ta till sig synpunkter och lyfta dem vidare. Upplever att hon var tydligare än vad många politiker brukar vara, men sedan är det ju som hon också sa att våra frågor berör så många områden och olika departement och därmed även andra ministrar. Talade om regelförenkling, konkurrens på lika villkor, behov av ökad forskning, förädling mm. 

Frågor som vi lyfte var att politiken behöver ta större ansvar för de beslut de fattar, inte förvandlas på vägen via regleringsbrev eller myndighetsutövning med andra syften.

Blir det fel, gör om och gör rätt och våga vara tydliga. Likaså måste kontrollmyndigheter också fråga sig vad är rimligt, som det nu är så får man ibland känslan av att har man nått ett vist mål så kommer det nya nivåer som man ska nå upp till. Ibland undras det om det är ett sätt att finansiera myndighetspersonal. Det finns även mycket projektmedel som skulle kunna användas mycket effektivare, t ex för olika miljöåtgärder, men hur de får användas ger inte alltid förutsättningar för bästa resultat. 

Generationsväxling och hur får man fram kapital, där berättade hon att staten hade försökt att gå in med 50 % lånegarantier för mindre företag, men storbankerna var inte intresserade. De tittade på att försöka hitta andra lösningar.

Wanja Wallemyr
Ordförande för LRFs kommungrupp i Falköping, wallemyr.kberg@telia.com