Karlsborgs kommungrupp bjöd in till möte med Kommunledningen där man lyfte frågor som varför Sverige behöver producera mer livsmedel, varför lönsamheten är viktig för den biologiska mångfalden samt hur skogsbruket bidrar till en hållbar framtid. Kommungruppen lyfte också frågan kring Varför svenska livsmedel är ett hållbart val.

Mötet mynnade ut i en inbjudan till ett utvecklingsmöte med kommunen och en förbättrad dialog.

LRF Karlsborgs kommungrupp