- Vi vill bli fler helt enkelt, under tidigare år har vi satsat pengar på ”Bara vara” aktiviteter vilket har varit uppskattat ute i lokalavdelningarna. I år tänkte vi att vi breddar det konceptet och att lokalavdelningarna och LRF Ungdomen även kan bjuda in ickemedlemmar till ett möte där vi från regionstyrelsen berättar vad LRF egentligen gör, säger Sofia Karlsson ordförande för LRF Västra Götaland.

För lokalavdelningarna och LRF Ungdomen innebär detta att man bjuder in ickemedlemmar, minst 10 stycken till ett möte.

- En del kanske vet vilka som är ickemedlemmar då går det bra att bjuda in dem, men vill man ha hjälp med att plocka fram uppgifter till ickemedlemmar i den egna avdelningen så hjälper vi självklart till med det, säger Sofia. * Se faktaruta nedan.

Västra Götaland har idag ca 23 000 medlemmar

- För oss är det viktigt att vi är många. LRF är en intresse- och företagarorganisation och vi är våra medlemmar. Genom att vara många kan vi påverka och göra mer. Det är också viktigt att vi frågar nya potentiella medlemmar och naturligtvis tar hand om de vi redan har, säger Sofia.

Hittills är det sex lokalavdelningar i Västra Götaland som kommer bjuda in till ”Ny Energi” möten.

- Det är jätteroligt men det finns ju självklart plats för många fler möten, och är man intresserad av att anordna ett möte i sin lokalavdelning ta kontakt med din lokalavdelningsordförande, avslutar Sofia.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se

* Faktaruta:

  • Ny Energi sträcker sig från oktober 2019 till mars 2020.
  • Regionstyrelsen står till förfogande att berätta om vad LRF gör (kontakta någon i styrelsen).
  • Regionen bekostar smörgåstårta till deltagarna.
  • Lokalavdelningen får 1 000 kr extra i aktivitetsersättning.
  • Listor på ickemedlemmar beställs av Anette.Ordell@lrf.se, märk med Ny Energi och lokalavdelning.
  • Utskick sker som vanligt genom Utskick & Layout, inbjudan@lrf.se eller 010-184 40 65 (OK med postalt utskick till ev nya medlemmar enligt framtagen lista)
  • Bjud in och anordna mötet (går bra att värva nya medlemmar på plats).
  • Skicka in deltagarlista med kontaktuppgifter på deltagarna och kvitto på smörgåstårtan till sigrid.fredberger@lrf.se så skickar hon dem vidare för medlemsvärvning om ni inte värvat på plats.