Till sin hjälp tog man Pål Klevand från Miljödirektoratet i Norge och Ida Aarø, Norges Skogeierforbund som berättade om Norges arbete med Frivillig Vern. En arbetsmetod som minskat konflikterna vid reservatsbildningar.

Mer text om mötet kommer senare på Gröna sidorna i Land Lantbruk och hemsida/nyhetsbrev.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hultback@lrf.se