LEVA står för Lokalt Engagemang för Vatten. Projektet drivs av Madeleine Svärd (fd Andersson), utbildad mark/växtagronom.

Syftet med pilotprojektet är att minska växtnäringsläckage ut i vattendragen på Dalboslätten och samtidigt behålla en hållbar och effektiv livsmedelsproduktion. Det gäller att hitta rätt åtgärd på rätt plats i fält. Åtgärder som vi i projektet jobbar med är t ex strukturkalkning, kalkfilterdike, fosfordammar, våtmarker, precisionsodling, skyddszoner mm.

Finns din gård på Dalboslätten (både Melleruds och Vänersborgs kommun), är du nyfiken, vill veta mer om och delta i projektet? Kontakta mig Madeleine Svärd för mer information, 0530-93 94 60 eller madeleine.svard@dalsland.se.

Följ gärna projektet på vår nystartade Facebooksida LEVALillan >> 

Läs mer om arbetet med projektet på Dalboslätten i den här trevliga artikeln som publicerades tidigare i veckan >>

Madeleine Svärd, Mark/växt agronom
Åtgärdssamordnare för pilotprojektet: LEVA - Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten, madeleine.svard@dalsland.se