Är det realistiskt att tro att det är möjligt med tanke på att vi idag är knappa 120 000 företagarmedlemmar? Och varför är det viktigt att vi blir fler?

Det finns flera anledningar till att det är viktigt att vara många. I grund och botten är LRF en medlemsorganisation, och utan medlemmar är vi ju faktiskt ingenting. Genom att vara många, och genom att företräda en stor del av den gröna näringen, är vi en stark och viktig röst som kan påverka mer. Ju fler vi är desto större resurser, och vi kan göra ännu mer. Det gör LRF ännu starkare och det ger framförallt tydliga positiva effekter för våra medlemmar. Och på tal om positiva effekter: alla vill väl hänga med en vinnare? När LRF levererar en bra verksamhet och när det syns och hörs vad vi gör, då vill fler vara medlemmar i vår organisation. Då blir det både roligare och enklare att rekrytera medlemmar.

För att rekrytera medlemmar, det behöver vi. LRF är bra på att behålla medlemmar, men vi har också ett naturligt medlemstapp, när medlemmar avvecklar sin verksamhet. Och visst finns det potential för många nya LRF-medlemmar. Det finns upp emot 330 000 skogsägare och ca 240 000 ägare av åkermark i Sverige. Vi måste alla hjälpas åt att ställa frågan ”Vill också du vara med i LRF”? Det är första steget för att vi tillsammans ska nå vårt mål.

Cecilia Gyldén
Chef Medlemsutveckling och Försäljning, cecilia.gylden@lrf.se